გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ლაჯანური ჰესის გეოფიზიკური კვლევა