გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პირველადი გადაუდებელი დახმარების ტრენინგი