გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

შუახევი ჰესის პროექტის განვითარება