გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კომპანიის ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალი: