გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

მარნეულის გამწმენდი ნაგებობა
 2020-03-06
 დავასრულეთ მარნეულის გამწმენდი ნაგებობის სამშენებლო მოდენის მიმდებარე მდ. ალგეთის ხეობის ჰიდროლოგიური და ჰიდრავლიკური ანგარიში.