გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ბათუმი-ანგის დამაკავშირებელი გზა
 2019-04-30
 ბათუმი-ანგისა დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეკონსტრუქციის პროექტი დასრულდა. კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფი“ მოცემულ პროექტში სამშენებლო ნებართვის მოსაპოვებლად ჩაერთო, სრულად მოამზადა ადგილობრივი მოთხოვნების შესაბამისი დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც, დამკვეთმა დროულად მიიღო მშენებლობა/რეკონსტრუქციის ნებართვა.