გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ქარის ელექტრო სადგური
 2019-04-30
 საქართველოს ქარის კომპანია, 5 სხვადასხვა რეგიონში ახორციელებს ათეული ქარის ელექტრო სადგურების ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევას. სწორედ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, კომპანია „გროს ენერჯი ჯგუფმა“ შეასრულა სავლე საკვლევ-საძიებო სამუშაოები (გეოდეზია, გეოლოგია და ა.შ.) და მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.