გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

სინერჯი ჯგუფი - ლაბორატორიული კვლევები
 2018-09-11
 კომპანია Synergy გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად დავასრულეთ Gabruder Weiss ახალი სასაწყობო შენობის მშენებლობის დროს საჭირო კვლევითი და ლაბორატორიული მომსახურება. კერძოდ: სამშენებლო ტერიტორიაზე გეოდეზიური კვლევა, გეოლოგიური ლაბორატორიული ტესტირება, ბეტონის კუბების ტესტირება, არმატურის ტესიტრება,  კომპრესიისა და საძირკველის სტრუქტურული ანალიზის კვლევა.