გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

კონსტრუქციული ანგარიში - საცხოვრებელი სახლისთვის
 2018-09-11
 კომპანია გროს ენერჯი ჯგუფმა დაასრულო კონსტრუქციული ანგარიში ნაფეტვრების მიმდებარე გზაზე არსებული შენობა ნაგებობის. 4 სართულიანი საყოფაცხოვრებო შენობა 2019 წელს აშენდება და 10 ოჯახს მოემსახურება.