გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

წერეთლის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი
 2021-04-02
 კიდევ ერთი დასრულებული პროექტი გროს ენერჯი ჯგუფის ანგარიშზე. ხრამის სარწყავი არხის პირველი რიგის გამანაწილებელი არხის - წერეთლის არხის სრული რეაბილიტაციის პროექტირება. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 4კმ მდე არხს, მოეწყობა ახალი სამანქანო და საფეხმავლო ხიდები, აღდგება 7 მდე გამანაწილებელი კვანძი. არხი შეძლებს სრულად დააკმაყოფილოს წყალმომხმარებელთა მოთხოვნები და 1400 ჰა სახნავ სათესი და სასოფლო დანიშნულების მიწის ტერიტორიას მიაწოდოს წყალი

წარმატებები საქართველოს მელიორაციას და მადლობა თანამშრომლობისთვის