გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

გეოლოგიური კველვა ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში
 2021-03-30
 ფოთის ინდუსტრიული ზონის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა. ხელშეკრულების ფარგლებში გაგვყავს ათეული ჭაბურღილი და სტანდარტების მიხედვით ვაბარებთ ქანის ნიმუშებს დამკვეთ ორგანიზაციას. რელიეფის სირთულიდან გამომდინარე გვიწევს უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება და დაჭაობებულ ტერიტორიაზე შესაბამისი ტექნიკის გამოყენება