გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

ნორვეგია