გროს ენერჯი ჯგუფი

საინჟინრო საკონსულტაციო კომპანია

პალდო ჰესის გეოდეზიური სამუშაოები